Historia Filii

1 października 2011 roku upłynie 45 lat od chwili powstania Biblioteki Podłęże 1. Uroczystego otwarcia palcówki jesienią 1966 roku dokonała Pani Maria Wrona, pełniąca w ówczesnym czasie funkcję kierownika. Na potrzeby Filii zaadoptowany został  stary, niewielki budynek mieszczący się przy ulicy Kolejowej, w którym udało się wygospodarować dwa pomieszczenia: czytelnię i wypożyczalnie. Księgozbiór liczył 850 woluminów.
Wejście do budynku Biblioteki przy ulicy Kolejowej

Pani Maria Wrona wraz z najmłodszymi w bibliotece
Mimo trudnych warunków lokalowych Pani Maria Wrona prowadziła zakrojoną na szeroką skalę działalność kulturalną. Z jej inicjatywy w bibliotece działały trzy kluby: Artystyczny, klub "Żaczek" i "Zuch", które zrzeszały dzieci i młodzież z całego osiedla. Ciekawą formą upowszechniania czytelnictwa wśród najmłodszych były amatorskie przedstawienia teatralne.
 Zdjęcia z przedstawienia "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza

W Filii utworzono również kąciki: przyrodniczy, "Kącik interesującej książki", organizowano wycieczki do innych instytucji kultury na terenie Jaworzna i poza nim, przeprowadzano konkursy i zabawy.
 Kącik Interesującej książki (zdjęcie z Dziennika Prac Aktywu Czytelniczego)
  
W 1984 roku biblioteka znalazła swoje nowe miejsce w bloku przy ulicy Piłsudskiego 60. Stanowisko kierownika placówki objęła Pani Zofia Kuczała, która 11 lat później wraz z całym dobytkiem filii przeniosła się do lokalu Szkoły Podstawowej nr 7, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Ilona Janus sprzyjająca bibliotece. Pani Dyrektor życzliwie przyjmuje wszelkie inicjatywy współpracy filii ze Szkołą i wspiera nas swoim pedagogicznym talentem.
 Zofia Kuczała i Hanna Kuciel

Wielu czytelników, nie tylko seniorów, wspomina ciepło Panią Zosię, która w 2004 roku po kilkudziesięciu latach pracy, odeszła na zasłużoną emeryturę. Jej miejsce zajęła Pani Agnieszka Kozub, która podobnie jak jej poprzedniczki zostawiła po sobie wiele pozytywnych wspomnień i na trwałe wpisała się w historię naszej biblioteki.

Przez minionych 45 lat w Filii Podłęże 1 pracowało wiele bibliotekarek i mając na względzie ich ogromny wkład w rozwój placówki warto choćby z imienia i nazwiska wspomnieć o nich.
Były to Panie: Renata Wiśniowska, Danuta Kania, Małgorzata Talar, Ewa Bombol, Beata Gołas, Wiesława Staszko, Mariola Nogaj, Beata Domagała, Teresa Chowaniec, Monika Ryter, Zofia Banasik, Agnieszka Łagoda, Joanna Kita, Ewa Skowronek, Barbara Błachaniec, Jolanta Stachańczyk, Anna Ptaszkiewicz-Godzina, Aleksandra Bzowska, Hanna Kuciel, Barbara Sikora, Olga Rutkowska, Marta Kuźniar Ponieważ pamięć jest ulotna z góry przepraszamy jeśli pominęłyśmy kogoś i jednocześnie prosimy o kontakt z nami w celu uaktualnienia spisu.

Dziś na pozytywny wizerunek Filii pracują:
kierownik placówki starszy kustosz : Jolanta Chełmecka
bibliotekarz: Joanna Świerczyńska
bibliotekarz : Natalia Łysoń- Knurowska
bibliotekarz: Halina Rechul
o czystość dba pani Teresa Bańko:)