poniedziałek, 2 lipca 2018

RODO

W związku z wprowadzeniem RODO bardzo prosimy wszystkich Czytelników o zapoznanie się z informacjami:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

• Zastosowane zwroty w informacji
Biblioteka - oznacza Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie, składającą się z Biblioteki Głównej oraz 16-stu filii w terenie.
Czytelnik - oznacza osobę fizyczną - użytkownika Biblioteki, którego dane osobowe Biblioteka przetwarza, w co najmniej  jednym z celów, wskazanych w tym informatorze.

• Kto jest Administratorem danych Czytelnika?
Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, z siedzibą Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Strona internetowa: www.biblioteka.jaw.pl.
Czytelnik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem:
- poczty, pisząc na adres Biblioteki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
- poczty elektronicznej: ,
- telefonu: 32 751 91 92 wew. 2 221.

• Organ nadzorczy w zakresie Danych Osobowych
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

•  Cele, w jakich Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelnika
Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelnika, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w następujących celach:
1) wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych
2) w celach statystycznych,
3) realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury,
4) zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę,
5) kierowania oferty marketingowej przez  Bibliotekę Główną i jej filie.
Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Dane osobowe, w ramach celów przedstawionych w pkt.1-3, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa.
W odniesieniu do osoby małoletniej /powyżej lat 13/, przesyłanie informacji marketingowej oraz zaproszeń na wydarzenia będzie następować po akceptacji odpowiednich klauzul zgód, które tego dotyczą.

• Inne możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę
1. Przeniesienie danych do archiwum.
2. Badania historyczne i naukowe.
3. Ochrona mienia publicznego (monitoring wizyjny).
4. Audyt lub postępowania wyjaśniające.

• Rodzaj danych osobowych, jakie Biblioteka może przetwarzać
1. Imię i nazwisko.
2. Pesel.
3. Adres zamieszkania.
4. Nr telefonu.
5. Adres e-mail.
6. Nr karty bibliotecznej.
7. Informacja dotycząca aktywności zawodowej.

• Kategorie odbiorców danych osobowych
Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:
1. na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
2. na podstawie pisemnej zgody Czytelnika,
3. na podstawie umów powierzenia firmom obsługującym systemy informatyczne.
• Okres przetwarzania danych osobowych
Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz obowiązujących w Bibliotece regulaminów i Instrukcji Kancelaryjnej, przepisów prawa, a także zgód i innych oświadczeń Czytelnika.

• Uprawnienia Czytelnika w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych
Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz bycia zapomnianym.
W przypadku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, w celach marketingowych, będzie on uwzględniony przez Bibliotekę. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Biblioteki do przetwarzania danych, w celu opisanym w tej zgodzie do momentu jej wycofania. Możliwe jest także, że  zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach lub na innej podstawie prawnej, Biblioteka będzie uprawniona do dalszego przetwarzania danych, np. w celach archiwalnych, statystycznych do badań naukowo-historycznych.
Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną.
Cofnięcie zgody przez Czytelnika może ograniczyć zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.

WAKACYJNE GODZINY

Szanowni Czytelnicy!

Prosimy o zapoznanie się z wakacyjnym harmonogramem otwarcia Biblioteki Głównej oraz filii bibliotecznych!

Więcej informacji pod tym linkiem:

Informujemy również, że godziny otwarcia Filii Podłęże 1 
nie ulegają zmianie! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 
9:00 - 17:00

PRZYPOMINAMY, że w celu prolongowania książek można do nas zadzwonić oraz napisać. 
Mail: filiapdldor@biblioteka.jaw.pl
Telefon: 32 616 52 47

 


KWARTALNE ATRAKCJE

Kwiecień, maj i czerwiec minął nam pod znakiem wielu atrakcji oraz imprez okolicznościowych (Tydzień Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania, Dni Jaworzna). Była masa okazji, w związku z którymi przeprowadzane były lekcje biblioteczne (związane z przemysłem czytelniczym, czasopismami czy asertywnością), spotkania rozrywkowe czy warsztaty plastyczne (tworzyliśmy laurki na Dzień Mamy). 
Z okazji Tygodnia Bibliotek chętne dzieci i młodzież rozpoznawały książki po okładkach, kolorowały grzbiety książek oraz tworzyły drzwi do wyobraźni. 
Tydzień Głośnego Czytania skupiał się u nas na czytaniu książek z dreszczykiem. 
Dni Jaworzna upłynęły na quizie o dzielnicach Naszego miasta (bardzo podchwytliwym) oraz tropieniu jaworznickich zwierząt. 

Zapraszamy na fotorelację.